müdür seçimi

  1. Yargı Kararları

    11.HD UYAP Üzerindeki İstinaf Mahkemesi Kararı İle Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Farklı Olduğu İçin

    UYAP Üzerindeki İstinaf Mahkemesi Kararı İle Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Farklı Olduğu İçin Usul ve Yasaya Aykırı Olan Kararın Re'sen Bozulması (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/5815 KARAR 2019/971) Taraflar arasında görülen davada ... ... Asliye Ticaret Mahkemesince...