müflis şirket

  1. Yargı Kararları

    23.HD Kayıt Kabul Davalarının Maktu Harç ve Maktu Vekâlet Ücretine Tabi Olduğu

    Kayıt Kabul Davalarının Maktu Harç ve Maktu Vekâlet Ücretine Tabi Olduğu / Müflis Şirket Hakkında Açılan İtirazın İptali Davasının Yargılaması Devam Ederken Şirket Hakkında İflas Kararı Verildiği (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/1979 KARAR 2018/542) Taraflar arasındaki itirazın iptali...