mülkiyet edinme hakki

  1. Yargı Kararları

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Mülkiyet Edinme Hakkı

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Mülkiyet Edinme Hakkı KURAL NE DİYOR? Her gerçek veya tüzel kişi, mülkiyetinden huzur içinde yararlanma hakkına sahiptir. Kamu yararı dışında, kanunlar ve uluslararası hukukun genel prensipleri uyarınca kimse mal ve mülkünden mahrum edilemez. Bununla...