mülkiyet hakkı

  1. Yargı Kararları

    14.İDD Davacının Kuveyt'ten Satın Alarak Türkiye'ye Getirdiği Mozaik Tablolara El Konulmasıyla İlgili Uyuşmazlıkta

    Davacının Kuveyt'ten Satın Alarak Türkiye'ye Getirdiği Mozaik Tablolara El Konulmasıyla İlgili Uyuşmazlıkta, Davacının Gerek Mülkiyet Hakkını Edinemediği Gerekse İyiniyetli Olmadığı Hususları Birlikte Dikkate Alındığında, 4 Mozaik Eserin Uluslararası Rayicinin Belirlenerek İkramiye Ödenmesi veya...
  2. Yargı Kararları

    Orman Kadastrosu Sonucu Tapulu Taşınmazın Ormanlık Alanda Olduğunun Tespit Edilmesi Üzerine Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası

    Orman Kadastrosu Sonucu Tapulu Taşınmazın Ormanlık Alanda Olduğunun Tespit Edilmesi Üzerine Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ GÜMRÜKÇÜLER VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE DAVASI (No. 2) (Başvuru No. 9580/03) İşbu karar, Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirlenen...