muris muvazaası

 1. Yargı Kararları

  1.HD Terekeye Temsilci Atanmasından Sonra Tereke Ortağının ya da Ortaklarının Davayı Takip Yetkisi Ortadan Kalkar

  Terekeye Temsilci Atanmasından Sonra Tereke Ortağının ya da Ortaklarının Davayı Takip Yetkisi Ortadan Kalkar (YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/1308 KARAR 2019/4335) Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince verilen 06.02.2018 gün ve 5-14 sayılı...
 2. Yargı Kararları

  1.HD Mahsup İstemi Yönünden Bir Araştırma Yapılmadan Davalı Tarafından Nisbi Harcın İkmal Edilmediği Gerekçesiyle

  Mahsup İstemi Yönünden Bir Araştırma Yapılmadan Davalı Tarafından Nisbi Harcın İkmal Edilmediği Gerekçesiyle Davalının Kararı Temyiz Etmemiş Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Değildir (YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/1853 KARAR 2018/10830) Taraflar arasında görülen davada; Davacı...
 3. Yargı Kararları

  1.HD Muris Muvazaası / Tapu İptal ve Tescili / Taraf Sıfatı / Mirasın Reddi

  Muris Muvazaası / Tapu İptal ve Tescili / Taraf Sıfatı / Mirasın Reddi Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, mirasbırakanları R... B...'nın emekli ikramiyesi ile bedelinin tamamını kendisi ödeyerek satın aldığı 891 ada 30 parselde kayıtlı 4 nolu bağımsız bölüm dükkanının 1/2 payını...