murisin vefatı

  1. Yargı Kararları

    13.HD Bankadan Kullandığı Konut Kredisine Bağlı Olarak Hayat Sigortası Yaptıran Murisin Vefatı Üzerine Krediden Baki

    Bankadan Kullandığı Konut Kredisine Bağlı Olarak Hayat Sigortası Yaptıran Murisin Vefatı Üzerine Krediden Bakiye Kalan Kısmın Hayat Sigortasından Karşılanması Temini İstemi Davacılar, miras bırakanları...'ın davalı bankadan konut kredisi kredisi kullandığını, davalı bankadan konut kredisine...