nafaka alacaklılığı

  1. Yargı Kararları

    HGK Çocuğun Okulunu Bitirip Bir İşe Girmesi, Çocuğun Yararına Olduğu Gibi Babanın da Yararına Olduğundan Hakkaniye

    Çocuğun Okulunu Bitirip Bir İşe Girmesi, Çocuğun Yararına Olduğu Gibi Babanın da Yararına Olduğundan Hakkaniyete Uygun Bir Miktarda Yardım Nafakasına Hükmolunması Gerekir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2013/3-1627 KARAR 2015/1020) Dava, yardım nafakası istemine ilişkindir. Dava tarihi...