nafaka kesintisinin iadesi

  1. Yargı Kararları

    8.HD Nafaka Nedeniyle Maaşa Konulan Haczin Durdurulması / Borçlunun Maaşından Yapılan Kesintinin, Nafaka İlamının

    Nafaka Nedeniyle Maaşa Konulan Haczin Durdurulması / Borçlunun Maaşından Yapılan Kesintinin, Nafaka İlamının Yargıtayca Bozulması Sonrası, Yeni Verilecek Kararın İbrazına Kadar Durdurulması Gerekir Dava, maaşından yapılan nafaka kesintisinin iadesi, takibin durdurulması ve iptali istemlidir...