nişanın bozulması

  1. Yargı Kararları

    3.HD Nişanlıymış Gibi Gayri Resmi Şekilde Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Nişanın Bozulma

    Nişanlıymış Gibi Gayri Resmi Şekilde Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme / Nişanın Bozulması / Maddi ve Manevi Tazminat / Nişanın Şekil Şartları (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/22515 KARAR 2018/9548) ÖZET: Geleneksel anlamda "nişan merasimi" olmadan, nişanlıymış gibi...
  2. Yargı Kararları

    3.HD Sebep Göstermeden Nişan Bozmuş Olunsa da Tek Başına Nişanın Bozulma Olgusu, Manevi Tazminata Yol Açan Fiilin

    Sebep Göstermeden Nişan Bozmuş Olunsa da Tek Başına Nişanın Bozulma Olgusu, Manevi Tazminata Yol Açan Fiilin Eylemi Kabul Edilemez / Nişanlıya Isınamadığı İçin Nişanın Bozulması (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11421 KARAR 2018/1662) Taraflar arasındaki nişan bozulması nedeni ile tazminat...