nişanlılık

  1. Yargı Kararları

    3.HD Sebep Göstermeden Nişan Bozmuş Olunsa da Tek Başına Nişanın Bozulma Olgusu, Manevi Tazminata Yol Açan Fiilin

    Sebep Göstermeden Nişan Bozmuş Olunsa da Tek Başına Nişanın Bozulma Olgusu, Manevi Tazminata Yol Açan Fiilin Eylemi Kabul Edilemez / Nişanlıya Isınamadığı İçin Nişanın Bozulması (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11421 KARAR 2018/1662) Taraflar arasındaki nişan bozulması nedeni ile tazminat...