nitelikli cinsel saldırı

  1. Yargı Kararları

    CGK Sanıkla Birlikte Suçun İcrasına Etkin ve Fonksiyonel Hareketleri İle Fiil Üzerinde Ortak Hakimiyet Kurmuş

    Sanıkla Birlikte Suçun İcrasına Etkin ve Fonksiyonel Hareketleri İle Fiil Üzerinde Ortak Hakimiyet Kurmuş Cinsel Saldırıya Göz Yuman/Gözcülük Yapan Kişi de Müşterek Fail Olarak Ceza Alacaktır (YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS 2017/937 KARAR 2017/484) Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi...
  2. Yargı Kararları

    CGK Bir Olayın Açıklanması Sırasında Bir Başka Olaydan Söz Edilmesinin O Olay Hakkında Dava Açıldığını Göstermediğ

    Bir Olayın Açıklanması Sırasında Bir Başka Olaydan Söz Edilmesinin O Olay Hakkında Dava Açıldığını Göstermediği / İddianamede Fiilin Anlatımının Vücuda Organ Veya Sair Bir Cisim Sokma Suretiyle Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunu Oluşturacak Şekilde Olmadığı ve Bu Konuda Açılmış Bir Davanın...