nitelikli hırsızlık

 1. Yargı Kararları

  CGK Sanığın Alkollü Hâldeki Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Ayrı Ayrı

  Sanığın Alkollü Hâldeki Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Ayrı Ayrı Nitelikli Hırsızlık ve Kasten Yaralama Suçlarını Değil Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2017/786 KARAR 2019/496) Sanık ... hakkında nitelikli yağma...
 2. Yargı Kararları

  1.CD Denetim Süresinde Yeni Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazına Yönelik Verilecek Olan Kara

  Denetim Süresinde Yeni Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazına Yönelik Verilecek Olan Karar, Hükmün İnfazına İlişkin Olması Nedeniyle Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Verilebilecek Kararlardandır (Yargıtay 1. Ceza Dairesi ESAS 2017/3667 KARAR 2018/321) Nitelikli...
 3. Yargı Kararları

  13.CD Sanığın, Kovuşturma Başlamadan Önce Aramada Hırsızlığa Konu Ziynet Eşyalarını Kendisinin Aldığını Belirtip

  Sanığın, Kovuşturma Başlamadan Önce Aramada Hırsızlığa Konu Ziynet Eşyalarını Kendisinin Aldığını Belirtip Sakladığı Yerden Çıkararak Polislere Teslim Etmesi Etkin Pişmanlık Koşullarını Oluşturmaz (Yargıtay 13. Ceza Dairesi ESAS 2018/2846 KARAR 2018/8095) Nitelikli hırsızlık suçundan sanık M...
 4. Yargı Kararları

  8.CD Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık / Kayıp-Çalıntı Bildirimi Yapılıp Yapılmadığı

  Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık / Kayıp-Çalıntı Bildirimi Yapılıp Yapılmadığı, İptal İşlemine İlişkin İşlem Nedeniyle IP Bilgisi ve Para Transferi Sırasında Onay Mesajı Gönderilip Gönderilmediğinin Araştırılması Gerektiği (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/2460...