noterce düzenlenmiş iş akdi

  1. Yargı Kararları

    17.HD Genişletilmiş Kasko Poliçesinin Sayfasında Engelli Araçları Klozu / Dava Konusu Hasarın Meydana Geldiği Esnada

    Genişletilmiş Kasko Poliçesinin Sayfasında Engelli Araçları Klozu / Dava Konusu Hasarın Meydana Geldiği Esnada Aracı Sevk ve İdaresinde Bulunduran Dava Dışı Sürücü İle Davacı Arasında Birinci Derecede Akrabalık Bağı veya İş Akdi Taraflar arasındaki kasko tazminat davasının yapılan yargılaması...