nüfusta cinsiyetin düzeltilmesi

 1. Yargı Kararları

  8.HD Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / İsim Değişikliği Talebi

  Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / İsim Değişikliği Talebi (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2017/7555 KARAR 2017/11810) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün kurum...
 2. Yargı Kararları

  20.HD Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi Olup Olmadığı

  Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi Olup Olmadığı (YARGITAY 20. Hukuk Dairesi ESAS 2018/5564 KARAR 2018/7541) Taraflar arasındaki davada ...1. Asliye Hukuk ve ...Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı...
 3. Yargı Kararları

  8.HD Cinsiyet Değişikliği Davasında Cinsiyet Değiştirmenin Şartları / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi

  Cinsiyet Değişikliği Davasında Cinsiyet Değiştirmenin Şartları / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2017/7453 KARAR 2018/2260) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün...