ödeme emri

 1. Yargı Kararları

  5.CD Avukatın Kasten Farklı Adrese Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Talebinde Bulunması ve Takibin Usulsüz Kesinleşme

  Avukatın Kasten Farklı Adrese Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Talebinde Bulunması ve Takibin Usulsüz Kesinleşmesine Sebebiyet Verilmesi Suretiyle Görevin Kötüye Kullanılması Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Suç tarihinde ... Barosuna kayıtlı...
 2. Yargı Kararları

  12.HD Yetkisiz İcra Müdürlüğünde Başlatılan İcra Takibine İtiraz Edilip Daha Sonra Yeni Ödeme Emrinin Yetkili İcra

  Yetkisiz İcra Müdürlüğünde Başlatılan İcra Takibine İtiraz Edilip Daha Sonra Yeni Ödeme Emrinin Yetkili İcra Müdürlüğünce Vekile mi Asıla mı Tebliğ Edilmesi Gerektiği (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11276 KARAR 2017/2460) Yetkili icra müdürlüğü yeni ödeme emrini, yetkisine itiraz ettiği...
 3. Yargı Kararları

  HGK İcra Ödeme Emrine İtiraz Tarihinin Belirlenmesinde Zimmet Defterindeki Teslim Tarihinin Mi Yoksa İcra Müdürü

  İcra Ödeme Emrine İtiraz Tarihinin Belirlenmesinde Zimmet Defterindeki Teslim Tarihinin Mi Yoksa İcra Müdürü Tarafından Dilekçe Üzerine Konulan Havale Tarihi Ya Da İşlemin İcra Tutanağına Geçirildiği Tarihin Mi Esas Alınması Gerektiği (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/12-1154 KARAR...
 4. Yargı Kararları

  12.HD Tebligatın Borçlunun Adresi Olması ve Eşine Tebliğ Edilmesi Halinde, Ayrı Yaşadıkları İddiasının Ayrı Yaşadık

  Tebligatın Borçlunun Adresi Olması ve Eşine Tebliğ Edilmesi Halinde, Ayrı Yaşadıkları İddiasının Ayrı Yaşadıklarına veya Evden Uzaklaştırıldığına Dair Mahkeme Kararı veya Resmi Belge Olmaması Nedeniyle Yerinde Olmadığı ve Tebligatın Usulüne Uygun Olduğu Dava, genel haciz yolu ile başlatılan...
 5. Yargı Kararları

  12.HD Yabancı Para Alacağının TL Karşılığını, Takip Talebinde ve Ödeme Emrinde Göstermek Zorunludur

  Yabancı Para Alacağının TL Karşılığını, Takip Talebinde ve Ödeme Emrinde Göstermek Zorunludur Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için...