ödeme şartını ihlâl suçu

  1. Yargı Kararları

    19.CD Borçlunun Taahhüdü İhlalden 3 Ay Hapis Cezası Verildiği ve İnfaza Başlandığı Taksit Cezasının Şikayetinden

    Borçlunun Taahhüdü İhlalden 3 Ay Hapis Cezası Verildiği ve İnfaza Başlandığı Taksit Cezasının Şikayetinden Vazgeçilmesi Nedeniyle 14 Gün Yatarak Çıktığı, Borçlunun Tekrardan Taksiti İhlal Ettiğinden Şikayette Bulunulduğu Bu Sefer Yine 3 Ay Verilmesi ve Geri Kalan 76 Gün Hesaplanmayarak Fazla...