olağanüstü kanun yolu

  1. Yargı Kararları

    10.CD Uyuşturucu Satıcılığı / Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunda Hukuka Aykırılık İddia

    Uyuşturucu Satıcılığı / Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunda Hukuka Aykırılık İddiasının Kanun Yararına Bozma Olağanüstü Kanun Yoluna Konu Olamayacağı Kanun yararına bozma talebini oluşturan uyuşmazlığın konusu; sanığın farklı tarihlerdeki eylemlerinin zincirleme suç...