ölümü hakkında kuvvetli olasılık

  1. Yargı Kararları

    8.HD Gaiplik Kararı / Kişi Hakkında Uzun Yıllardan Beri Haber Alınamadığının Tek Başına Tespitinin Yapılmış Olması

    Gaiplik Kararı / Kişi Hakkında Uzun Yıllardan Beri Haber Alınamadığının Tek Başına Tespitinin Yapılmış Olması Kişinin Ölümü Hakkında Kuvvetli Olasılığının Varlığına Karine Teşkil Etmeyeceği Taraflar arasında görülen ve yakanda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın...