ön inceleme

  1. Yargı Kararları

    13.HD Tüketici Hakem Heyeti Ret Kararına İtiraz / Ön İnceleme Duruşmasına Mazeret Bildirmesine Rağmen Avukatın Yoklu

    Tüketici Hakem Heyeti Ret Kararına İtiraz / Ön İnceleme Duruşmasına Mazeret Bildirmesine Rağmen Avukatın Yokluğunda Tahkikat Aşamasına Geçilmesi / Savunma Hakkı (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/1809 KARAR 2019/4581) Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda...