önceki paydaşa satış yoluyla temlik

  1. Yargı Kararları

    14.HD Ön Alım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İşlemi / Ön Alım Hakkına Dair Payın, Davalı Tarafından Yargılama

    Ön Alım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İşlemi / Ön Alım Hakkına Dair Payın, Davalı Tarafından Yargılama Sırasında Payı Satın Aldığı Önceki Paydaşa Satış Yoluyla Temlik Etmesi, Davacının İlk Satışla Doğmuş Olan Ön Alım Hakkını Ortadan Kaldırmaz Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine...