öne çikan

  1. Yargı Kararları

    Dünya Hukuk Sistemleri Haritası

    Dünya Hukuk Sistemleri Haritası Sadece bir avuç ülke, mevcut ve gelecekteki kararları vermek için içtihatlara bağlı kalmanın, değişik koşullara ve kanunlara (başka bir deyişle medeni hukuk olarak da bilinir) dayanan bir sistemden daha iyi olduğuna inanıyor. Kıt’a Avrupası Hukuk Sistemi Kıt’a...