orman kadastrosu

  1. Yargı Kararları

    Orman Kadastrosu Sonucu Tapulu Taşınmazın Ormanlık Alanda Olduğunun Tespit Edilmesi Üzerine Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası

    Orman Kadastrosu Sonucu Tapulu Taşınmazın Ormanlık Alanda Olduğunun Tespit Edilmesi Üzerine Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiği İddiası AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ GÜMRÜKÇÜLER VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE DAVASI (No. 2) (Başvuru No. 9580/03) İşbu karar, Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirlenen...