ortaklığın giderilmesi davası

  1. Yargı Kararları

    14.HD İİK'ya Göre Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilmesi İçin Usulüne Göre Borçlu Ortağın Alacaklısı İİK, M. 121

    İİK'ya Göre Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilmesi İçin Usulüne Göre Borçlu Ortağın Alacaklısı İİK, M. 121'e Göre Yetki Belgesi Almalı ve Ayrıca Borçlu Ortak Dahil Tüm Ortakların Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 22.12.2014 gününde verilen dilekçe...
  2. Yargı Kararları

    14.HD İntifa Hakkı Sahibinin Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilmesi İçin O Payda Paydaş Olması Gerekir

    İntifa Hakkı Sahibinin Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilmesi İçin O Payda Paydaş Olması Gerekir Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.12.2012 gününde verilen dilekçeyle ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 10.12.2014 tarihli...