ortaklığın giderilmesi

 1. Yargı Kararları

  20.HD Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Konusundaki Uyuşmazlığın Giderilmesi

  Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Konusundaki Uyuşmazlığın Giderilmesi İstenmesi Halinde Paydaşa Görevli Mahkemede Dava Açmak Üzere Uygun Süre Verilmelidir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/2067 KARAR 2019/4067) Taraflar arasındaki davanın yapılan...
 2. Yargı Kararları

  Babasının Mirasından İleride Lehine Doğacak Bütün Miras Haklarından Kimsenin Tesiri Altında Kalmadan

  Babasının Mirasından İleride Lehine Doğacak Bütün Miras Haklarından Kimsenin Tesiri Altında Kalmadan, Kendi Rızası İle Diğer Mirasçılar Lehine Feragat Ettiğini Kabul Ederek Şahitler Huzurunda İmzalama Şeklindeki Mirastan Feragat Sözleşmesi, Feragat Edeni Bağlar (ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ...
 3. Yargı Kararları

  14.HD Ortaklığın Giderilmesi / Borca Yetecek Sayıda Taşınmaz Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Gereği

  Ortaklığın Giderilmesi / Borca Yetecek Sayıda Taşınmaz Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Gereği YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/4870 KARAR NO: 2017/6493 KARAR TARİHİ: 18.9.2017 Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Dava konusu bağımsız bölümün davalı-borçlunun murisi...