ortaklığın giderilmesi

  1. Yargı Kararları

    Babasının Mirasından İleride Lehine Doğacak Bütün Miras Haklarından Kimsenin Tesiri Altında Kalmadan

    Babasının Mirasından İleride Lehine Doğacak Bütün Miras Haklarından Kimsenin Tesiri Altında Kalmadan, Kendi Rızası İle Diğer Mirasçılar Lehine Feragat Ettiğini Kabul Ederek Şahitler Huzurunda İmzalama Şeklindeki Mirastan Feragat Sözleşmesi, Feragat Edeni Bağlar (ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ...
  2. Yargı Kararları

    14.HD Ortaklığın Giderilmesi / Borca Yetecek Sayıda Taşınmaz Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Gereği

    Ortaklığın Giderilmesi / Borca Yetecek Sayıda Taşınmaz Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Gereği YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/4870 KARAR NO: 2017/6493 KARAR TARİHİ: 18.9.2017 Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Dava konusu bağımsız bölümün davalı-borçlunun murisi...
Üst