oyun karakterinin çalınması

  1. Yargı Kararları

    13.CD Online Oyun Karakterinin Çalınması / Ekonomik Değer Taşısa da Verinin Taşınır Mal Haline Gelmeyeceği

    Online Oyun Karakterinin Çalınması / Ekonomik Değer Taşısa da Verinin Taşınır Mal Haline Gelmeyeceği / TCK m. 244/4'te Belirtilen Suç Oluştuğu Verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilip, bundan da yarar sağlanmasının; ekonomik değer taşısa dahi veriyi taşınır mal haline getirmeyeceği, bu...