oyunun geliştirilerek başkasına satılması

  1. Yargı Kararları

    13.CD Bilgisayar Oyunundaki Hesabın ve E-Posta Adresinin Ele Geçirilmesi / Oyunun Geliştirilerek Başkasına Satılması

    Bilgisayar Oyunundaki Hesabın ve E-Posta Adresinin Ele Geçirilmesi / Oyunun Geliştirilerek Başkasına Satılması Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Dosya kapsamına göre; katılanın …@hotmail.com e-mail adresiyle kayıtlı olduğu … … isimli...