özel hüküm

  1. Yargı Kararları

    11.CD Sahte Cep Telefonu Aboneliği Yapılması Suçu Ön Ödemeye Tabi Olup Özel Hüküm Lehe Yasanın Uygulanması Gerektiği

    Sahte Cep Telefonu Aboneliği Yapılması Suçu Ön Ödemeye Tabi Olup Özel Hüküm Lehe Yasanın Uygulanması Gerektiği Rıza dışı sahte cep telefonu aboneliği yapılması suçu ön ödemeye tabi olup 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilerek, sanığa ön ödeme...