özel kast

  1. Yargı Kararları

    4.CD Boşanma Davası ile İlgili Telefon ile Araması / Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Özel Kast Unsurunun

    Boşanma Davası ile İlgili Telefon ile Araması / Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Özel Kast Unsurunun Ne Şekilde Oluşacağı Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, gerekçeli karar tebligatında zarfın içerisinde ne...