park halinde araç

  1. Yargı Kararları

    HB İstinat Duvarının Park Halindeki Aracın Üzerine Yıkılması Sonucu Uğranılan Maddi Zararın Tazmini İstemiyle

    İstinat Duvarının Park Halindeki Aracın Üzerine Yıkılması Sonucu Uğranılan Maddi Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında İstinat duvarının, park halinde bulunan, aracın üzerine yıkılması sonucu uğranıldığı ileri sürülen maddi zararın tazmini...