paydaş

  1. Yargı Kararları

    14.HD İntifa Hakkı Sahibinin Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilmesi İçin O Payda Paydaş Olması Gerekir

    İntifa Hakkı Sahibinin Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilmesi İçin O Payda Paydaş Olması Gerekir Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.12.2012 gününde verilen dilekçeyle ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 10.12.2014 tarihli...