peşin harç

  1. Yargı Kararları

    HGK Müdahilin, Aracın Ruhsat Kaydına Göre Araç Maliki Olduğu ve Müdahale Dilekçesinde Doğrudan Zarara Uğrayan Kişi

    Müdahilin, Aracın Ruhsat Kaydına Göre Araç Maliki Olduğu ve Müdahale Dilekçesinde Doğrudan Zarara Uğrayan Kişinin Kendisi Olduğuna Göre Müdahale Talebinin Niteliği İtibariyle Asli Müdahale Talebi Olarak Kabul Edilmesi Gerekmektedir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2018/974 KARAR 2018/1812)...
  2. Yargı Kararları

    19.CD Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında Tebligat Gideri Tahsil Harcı ve Peşin Harcın Rakamsal

    Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşması İçin Taahhüt Tutanağında, Tebligat Gideri, Tahsil Harcı ve Peşin Harcın Rakamsal Olarak Gösterilmesi / Takip Öncesi ve Sonrası Faiz İle Taahhütten Son Taksit Tarihine Kadar İşleyecek Faizden Feragat Beyanının Tek Tek Ayrı Gösterilmemişse Taahhüdün Geçersizliği...