remnantal value

  1. Yargı Kararları

    Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme (TMK. md. 230) 1306-3839

    Edinilmiş mallara katılma rejiminde denkleştirme TMK’nun 230. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir eşin bir mal grubundan, diğer mal grubuna kaymalar söz konusu olduğunda denkleştirme gerçekleştirilmelidir. TMK’nun 230. maddesinin I. fıkrasına göre bir eşin kişisel malları ile edinilmiş...