resmi nikah

  1. Yargı Kararları

    HGK Ailelerin Bilgisi Dahilinde Evlilik Amacıyla Gayrı Resmi Evlilik Hayatı Yaşayan Ancak Resmi Nikah Yapılmadan

    Ailelerin Bilgisi Dahilinde Evlilik Amacıyla Gayrı Resmi Evlilik Hayatı Yaşayan Ancak Resmi Nikah Yapılmadan Ayrılmak Zorunda Kalan ve Reşit Olan Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilebilir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2012/4-179 KARAR 2012/412) Dava maddi ve manevi tazminat istemine...