restore

  1. Yargı Kararları

    Namık Kemal ve Yenişehir Mahallelerindeki Mülkiyetleri Hazineye Ait Olan Bazı Taşınmazların Aslına Uygun Bir

    Namık Kemal ve Yenişehir Mahallelerindeki Mülkiyetleri Hazineye Ait Olan Bazı Taşınmazların Aslına Uygun Bir Şekilde Restore Edilmek Suretiyle İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yürütülecek Projeler Kapsamında Değerlendirilerek Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Tahsislerinin...