rücuen alacak

  1. Yargı Kararları

    20.HD Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak Davası

    Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak Davası Taraflar arasındaki davada,... ... Asliye Hukuk ve... ... Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü...