rucüen tazminat

 1. Yargı Kararları

  4.HD Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez

  Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11278 KARAR 2019/102) Hakim; tavzih yolu ile hükümde unutmuş olduğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş olduğu...
 2. Yargı Kararları

  10.HD Kalp Krizi Nedeniyle İşçinin Vefatı Sebebine Dayalı Rücuen Tazminat İsteminde Kardiyolog Bilirkişinin de Bulun

  Kalp Krizi Nedeniyle İşçinin Vefatı Sebebine Dayalı Rücuen Tazminat İsteminde Kardiyolog Bilirkişinin de Bulunduğu Bilirkişi Heyetince Kusur Tespiti Yapılmalıdır (YARGITAY 10. Hukuk Dairesi ESAS 2015/20599 KARAR 2017/7792) Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ilâmında...
 3. Yargı Kararları

  10.HD Kalp Krizi Nedeniyle İşçinin Vefatı Sebebine Dayalı Eş ve Çocuklarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmes

  Kalp Krizi Nedeniyle İşçinin Vefatı Sebebine Dayalı Eş ve Çocuklarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi ve Rücuen Tazminatta Kusur Tespiti (YARGITAY 10. Hukuk Dairesi ESAS 2015/15531 KARAR 2017/4675) Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen...
 4. Yargı Kararları

  HGK Otoparka Teslim Edilen Aracın Çalınması Kasko Sigorta Sözleşmesi Kapsamındadır

  Otoparka Teslim Edilen Aracın Çalınması Kasko Sigorta Sözleşmesi Kapsamındadır (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/17-3076 KARAR 2018/498) Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat talebine ilişkindir. Davada, dosya kapsamındaki belgelerden otopark alanının işletmenin...
 5. Yargı Kararları

  HGK Teşvik Belgesi Olan Şirkete, İndirimli Tarife Yerine Normal Tarife Uygulanması Nedeniyle Haksız Yere Ödemek

  Teşvik Belgesi Olan Şirkete, İndirimli Tarife Yerine Normal Tarife Uygulanması Nedeniyle Haksız Yere Ödemek Zorunda Kaldığı Elektrik Bedelinin Davalıdan Rücuen Tahsili İstemlerinde eTBK Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiğinden Dava Konusu İstem 1 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir (YARGITAY Hukuk...
 6. Yargı Kararları

  Sigorta Şirketine Başvurulmadan Dava Açılması Durumunda Bu Eksikliğin Giderilmesi İçin Kesin Süre Verilmeden

  Sigorta Şirketine Başvurulmadan Dava Açılması Durumunda Bu Eksikliğin Giderilmesi İçin Kesin Süre Verilmeden Davanın Dava Şartı Yokluğundan Reddine Karar Verilmesi Doğru Değildir (İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017-545 KARAR 2017/347) İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin...
 7. Yargı Kararları

  10.HD Davalının Sorumlu Olduğu Miktar Belirlenirken Hatır Taşımacılığı Sebebiyle Hakkaniyet İlkesine Uygun Şekilde

  Davalının Sorumlu Olduğu Miktar Belirlenirken Hatır Taşımacılığı Sebebiyle Hakkaniyet İlkesine Uygun Şekilde Daha Fazla Oranda Takdiri İndirim Yapılması Gerektiği ve Takdiri İndirim Nedeniyle Miktar Yönünden Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği (YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/21550 KARAR...
 8. Yargı Kararları

  22.HD İşçinin Şirkete Ait Araçla Ölüm Sonuçlu Kaza Yapması / Müteveffa Yakınlarına Ödediği Miktarın

  İşçinin Şirkete Ait Araçla Ölüm Sonuçlu Kaza Yapması / Müteveffa Yakınlarına Ödediği Miktarın Rücuen Tazminatı YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/1786 KARAR NO: 2016/9142 Taraflar arasındaki, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra, inkar tazminatı alacaklarının ödetilmesi...