sadakat yükümlülüğünün ihlali

  1. Yargı Kararları

    HGK Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma / Sadakat Yükümlülüğü

    Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma / Sadakat Yükümlülüğünün İhlali / Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevi Tazminat (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/4-1374 KARAR 2018/1780) ÖZET: Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik...