sağ kalan eşin mirasçı sıfatıyla hakları

  1. Yargı Kararları

    HGK Aile Konutunun Banka Lehine İpotek Tesis Edilirken Eşin Açık Rızasının Bulunması Gerektiği ve Evliliğin Ölüm

    Aile Konutunun Banka Lehine İpotek Tesis Edilirken Eşin Açık Rızasının Bulunması Gerektiği ve Evliliğin Ölüm İle Sona Ermesinin Taşınmazın Aile Konutu Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı Taraflar arasındaki "ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulması" davasından dolayı Konya 4. Aile...