şahsî anlaşma

  1. Yargı Kararları

    Genel İşlem Şartlarında Şahsi (Bireysel) Anlaşmanın Mevcudiyetinin İspat Yükü 1306-3839

    Genel işlem şartları, bu isimle ilk defa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu sayede, tüketicinin korunmasına yönelik kanuni düzenlemelerin benzerleri, bütün borç ilişkilerine uygulanabilir hâle gelmiştir. Sözleşmenin hükümleri, yürürlük, yorum ve içerik denetimine tâbi...