sahte fatura düzenleme suçu

  1. Yargı Kararları

    11.CD Sahte Fatura Düzenleme Suçu / Suça Konu Fatura Asılları ya da Onaylı Örneklerinin Temin Edilerek, Kanunda

    Sahte Fatura Düzenleme Suçu / Suça Konu Fatura Asılları ya da Onaylı Örneklerinin Temin Edilerek, Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Gerektiği 1-Sahte fatura düzenleme suçunda suçun maddi konusunun fatura olması ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 227...