sahte fatura düzenleme

  1. Yargı Kararları

    11.CD Defter ve Belge Gizleme / Sahte Fatura Düzenleme / Şirketin Resmi Yetkilisinin Sahte Fatura Suçunu Kabul Etme

    Defter ve Belge Gizleme / Sahte Fatura Düzenleme / Şirketin Resmi Yetkilisinin Sahte Fatura Suçunu Kabul Etmemesi (YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS 2016/2570 KARAR 2019/3228) Sanık hakkında 2010 takvim yılına ilişkin sahte fatura kullanma ve defter ve belge ibraz etmeme suçundan verilen beraat...