sahte fatura

  1. Yargı Kararları

    11.CD Sahte Fatura Davası Usulüne Uygun Mütalaa Olmaksızın Açılamaz

    Sahte Fatura Davası Usulüne Uygun Mütalaa Olmaksızın Açılamaz Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası ve Defterdar veya Vergi Dairesi Başkanı adına imza atmaya yetkili olanlardan birinin imzası ile ilgili Cumhuriyet...
  2. Yargı Kararları

    11.CD Sahte Fatura Düzenleme Suçu / Suça Konu Fatura Asılları ya da Onaylı Örneklerinin Temin Edilerek, Kanunda

    Sahte Fatura Düzenleme Suçu / Suça Konu Fatura Asılları ya da Onaylı Örneklerinin Temin Edilerek, Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Gerektiği 1-Sahte fatura düzenleme suçunda suçun maddi konusunun fatura olması ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 227...