sanığın hukuki durumu

  1. Yargı Kararları

    12.CD Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma / Suç Duyurusunun Sonucunun Beklenmesi Suretiyle Sonucuna Göre Sanığın Huku

    Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma / Suç Duyurusunun Sonucunun Beklenmesi Suretiyle, Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden Eksik İnceleme İle Yazılı Şekilde Sanığın Beraatine Karar Verilmesi (YARGITAY 12. Ceza Dairesi ESAS 2017/6678 KARAR...