sanığın hukuki yararı

  1. Yargı Kararları

    3.CD İnfaz Edilmiş Olsa Dahi Sonradan Değişen Yasa Nedeniyle Uyarlama Yapılması / Sanığın Hukuki Yararı Bulunduğu

    İnfaz Edilmiş Olsa Dahi Sonradan Değişen Yasa Nedeniyle Uyarlama Yapılması / Sanığın Hukuki Yararı Bulunduğu Gözetilmeden İtirazın Reddi (Yargıtay 3. Ceza Dairesi ESAS 2018/3054 KARAR 2018/6583) Kasten yaralama suçundan sanık D. A.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 87/3, 29, 62/1, 50/1 ve...