savcı

  1. Yargı Kararları

    HUKUK BLOG İdari Yargıda Savcılık Makamı

    İdari Yargıda Savcılık Makamı İdari yargıda savcılık kurumu ilk kez 669 sayılı Şurayı Devlet Yasası ile "müddei umumilik" adı altında kabul edilmiştir. Daha sonra bu yasayı ilga eden 3546 sayılı Yasada da bu terim kullanılmış ancak 1942 yılında yürürlüğe giren 4904 sayılı Yasada ise müddei...