şekli anlamda kesin hüküm

  1. Yargı Kararları

    HGK Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptal ve Tescil / Kesin Hüküm / Dava Şartı

    Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptal ve Tescil / Kesin Hüküm / Dava Şartı Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil, terditli olarak tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Muğla Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) davanın reddine dair verilen...