senede bağlı alacak

  1. Yargı Kararları

    3.HD Gayri Resmi Evlenmenin Teminatı Olarak Verilen Evlenme Güvence Senedinin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Amaç

    Gayri Resmi Evlenmenin Teminatı Olarak Verilen Evlenme Güvence Senedinin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Amaç İçin Verildiği ve Senede İtibar Edilmeyeceği Gözetilerek Davanın Reddi Gerekir (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/17924 KARAR 2018/4924) Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece...