sigorta poliçe limiti

  1. Yargı Kararları

    22.HD İşçinin Şirkete Ait Araçla Ölüm Sonuçlu Kaza Yapması / Müteveffa Yakınlarına Ödediği Miktarın

    İşçinin Şirkete Ait Araçla Ölüm Sonuçlu Kaza Yapması / Müteveffa Yakınlarına Ödediği Miktarın Rücuen Tazminatı YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/1786 KARAR NO: 2016/9142 Taraflar arasındaki, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra, inkar tazminatı alacaklarının ödetilmesi...