şikayet hakkının kime ait olduğu

  1. Yargı Kararları

    19.CD Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunda Şikayet Hakkının Kime Ait Olduğu İle İlgili BAM Ceza Daireleri Arasındaki

    Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunda Şikayet Hakkının Kime Ait Olduğu İle İlgili BAM Ceza Daireleri Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine Dair Karar A-) KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ KONUSUNDAKİ BAŞVURU Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu 20.09.2017 tarih, 2017/65 sayılı Kararı...