şikayet

  1. Yargı Kararları

    HGK Şikayet Konusu, Yasaya Aykırı Bir Haciz İşlemi Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Olup İcra Memurunun Yasanın Amir

    Şikayet Konusu, Yasaya Aykırı Bir Haciz İşlemi Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Olup İcra Memurunun Yasanın Amir Hükmüne Aykırı İşlem Yapmadığını Mahkemenin Kendiliğinden Araştırması Gerekir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2018/470 KARAR 2018/1130) Taraflar arasındaki “haczedilmezlik” şikâyeti...